Jöjjön el a Te országod

1. Ítélve és üdvözülve ‒ szombat, november 7.

A XIX. század óta a mennyei bíróságon elkezdődött minden ember sorsának történelmi léptékű vizsgálata. Az emberek életének a felülvizsgálása nem jövőbeni esemény. Már elkezdődött, és mi ennek az idejében élünk. Az ókori zsidó szentély szimbólumai és szertartásai segítségével megérthetjük a bűn útját, és azt, hogy mi történik a bűneinkkel, miután megvalljuk azokat. Fedezd fel, hogyan függ össze az ítélet és az üdvösség!

2. Kinyilatkoztatás a világ végérõl ‒ vasárnap, november 8.

A XIX. század óta a mennyei bíróságon elkezdődött minden ember sorsának történelmi léptékű vizsgálata. Az emberek életének a felülvizsgálása nem jövőbeni esemény. Már elkezdődött, és mi ennek az idejében élünk. Az ókori zsidó szentély szimbólumai és szertartásai segítségével megérthetjük a bűn útját, és azt, hogy mi történik a bűneinkkel, miután megvalljuk azokat. Fedezd fel, hogyan függ össze az ítélet és az üdvösség!

3. A nagy teszt ‒ hétfõ, november 9.

A Biblia jövendölései alapján az Ó- és Újszövetség korában élt hívő emberek azonosítani tudtak olyan geopolitikai hatalmakat, amelyek a jövőben döntő szerepet játszanak majd a történelem alakításában. Hallgasd figyelemmel a Jelenések könyve híres szakaszainak ezt az értelmezését, amely szerint az Amerikai Egyesült Államok vallási és politikai erőinek a szövetsége globális méretű rendszert fog kiépíteni, amely egyben az imádat tesztje is lesz minden ember számára.

4. Hazug csodák ‒ kedd, november 10.

A második stratégiai erőt a jövőben kibontakozó válság során az a csoport képezi, amelynek láthatatlan erői mindent elsöprően befolyásolják majd a világ vezetőit. Rendkívüli hatású csodák fognak történni a kereszténységen belül, melyek mögött a modern spiritizmus és varázslás húzódik meg. A tájékozatlanok kétségkívül a hitetés áldozatául esnek.

5. Már ne gyere… ‒ szerda, november 11.

A modern és hagyományos kereszténység súlyos eltorzulása következtében a vallás megtagadja a Biblia tanításait és önkényesen átveszi Jézus Krisztus helyét. A vallások befolyása jelentősen megnő, a lelki vezetők pedig a tömegek nevében egy univerzális hitet terjesztenek el, amely különbözik a Názáreti Jézus hitétől.

6. A síron túl ‒ csütörtök, november 12.

Szerinted mi történik a halál után? Egy tisztán bibliai szemlélet meg fogja változtatni az életed, és megvéd a nagy veszélyektől. Kövesd figyelemmel ezt a fontos elemzést a Szentírás világosságában. Az igazak feltámadása előtt természetfölötti jelek súlyos próbának teszik ki sokak hitét. Az érzékelés és az ész legkeményebb összecsapásának lehetünk tanúi.

7. 666 vagy Isten pecsétje? ‒ péntek, november 13.

Ha érdekel, hogy mit mond a Jelenések könyve az új világrendről, és mi lesz ennek az összetartó ereje, ez a bemutató neked szól. Az emberiség kettéválik azokra, akik elfogadják Isten pecsétjét vagy a gonosz bélyegét, melynek száma 666. Egy fizikai jelt könnyebb elutasítani, mint egy ideológiát. Mellőzd a felületes magyarázatokat, és engedd, hogy a Krisztust és az Ő jelét személyesen ismerő első keresztények életgyakorlata meggyőzzön téged az igazságról.

8. A nagy összecsapás ‒ szombat, november 14.

Miközben az átalakult kereszténységet nemzetközi törvényekkel próbálják meg az emberekre kényszeríteni, egy hamis „Krisztus” jelenik meg különböző helyeken, hogy létrehozzon egy, az egész világot átfogó spiritualitást. Az Ördög elkeseredetten játssza színdarabjának utolsó jelenetét, miközben megpróbálja meghamisítani Krisztus visszajövetelét, hogy teljesen hatása alá vonja és romlásba döntse a föld nemzeteit. Itt az ideje, hogy a valódi Krisztus belépjen a föld légkörébe.

9. Az utolsó könnycsepp ‒ vasárnap, november 15.

Az emberek szenvedése óráról órára növekszik, és ezzel együtt Krisztus szánakozása is mélyül. A mennyben titkos döntés születik egy időpontról, amikor véget ér az igazságtalanság történelme. Amikor az emberiség elérkezik a végső ponthoz, elkezdődik a visszaszámlálás. Krisztus újból kijelenti: „Elvégeztetett!”, és ami abban a pillanatban számít, az a szív indítékai.

10. Az égõ fáklya ‒ hétfõ, november 16.

Miután az emberiség hátat fordít Istennek, teljesen a globális szövetség kontrollja alá kerül, miközben a természet erői eddig nem tapasztalt módon elszabadulnak. Isten a többség döntése hatására visszavonja védelmét a földről, melynek következtében elkezdődik a bolygónk gyors haldoklása. Hét előzmény nélküli csapás szabadul a földre.

11. Mennybõl érkezõ szabadítás ‒ kedd, november 17.

Egy félreismerhetetlen jel beharangozza Krisztus megjelenését a föld légterében, a menny angyalaitól kísérve. Elérkezett az utolsó nap, és aki a legnagyobb mértékben hatott az emberi civilizációra, visszatér a földre. Krisztus valódi jelenlétének a dicsősége teljesen megváltoztatja a környezetet. A Föld üdvözli Teremtőjét! Akik hűségesen várták, új testet kapnak, amelyek alkalmassá teszik őket belépni a menny világába, de előtte élő tanúi lesznek a történelem legcsodálatosabb eseményének.

12. Az igazak jutalma ‒ szerda, november 18.

Amikor Krisztus visszatér a földre, feltámasztja a halott igazakat, akik előjönnek a föld porából, hogy üdvözöljék Őt. Számtalan tanú fogja látni, amint a föld történelme során élt összes igazak feltámadnak. Ádám, az első ember, szintén felébred a halál álmából. Miközben a földrengés és a tűz elvégzi pusztító hatását, a megmentett emberi család elhagyja a bolygót.

13. A szentek nagy ünnepsége ‒ csütörtök, november 19.

A Jelenések könyve beszámol egy ezer évig tartó csodálatos ünneplésről, és arról, hogy a földi civilizációk utódai találkozni fognak a mennyei hazában. A családegyesítés azonban csak részleges. Minden üdvözült hiányolni fog általa szeretett személyeket, ezért Isten bepillantást enged nekik azok életének a beszámolóiba, akik nem támadtak fel. A jó és a rossz évezredeken át tartó küzdelméről szóló feljegyzések minden kérdésre választ adnak. Előkészületek folynak arra, hogy megszervezzék az egész emberiség találkozóját.

14. Halál elleni oltás ‒ péntek, november 20.

Miért fogja Isten feltámasztani a hitetleneket ezer év után, mialatt a földön a kietlenség káosza uralkodott? Az egész emberiség találkozója a jó angyalok és a gonosz démonok jelenlétében véget vet a háborúnak. Mindkét csoport tanúságtétele helyreállítja az igazságot. Isten szerető jelleme minden eddiginél jobban láthatóvá válik, a Róla alkotott kép pedig végre az eredeti valóságában ragyog fel újra.

15. Jöjjön el a Te országod! ‒szombat, november 21.

A szavak, amelyeket az igaz hívők évszázadokon át ismételtek, akkor beteljesednek: Isten országa eljött a földre. Isten új eget és új földet teremt. A bűn és a szenvedés történelme megszűnik, Isten országa pedig „soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át” (Dán 2:44).