HITELVEINK

A Hetednapi Adventista Egyház 28 hitelve

A Hetednapi Adventista Egyház hitelveinek egyedüli forrása a Szentírás. A protestáns Sola Scriptura (Egyedül a Szentírás) elvet követve hisszük, hogy a keresztény hit és élet meghatározója egyedül a Biblia.

Jelenleg 28 hitelvünk van, hat kategóriába sorolva: Istenről, az emberiségről, az üdvösségről, az egyházról, a keresztény életről és az utolsó napok eseményeiről. Minden egyes tanításban jelen van a teremtő, egyedül bölcs, kegyelmes, végtelen szeretettel az ember felé forduló Isten, aki helyreállítja a kapcsolatot az emberiséggel, amely örökké fog tartani.

Az évek során egyházunkban kialakult a hitelvek rövid summája, amely a Hetednapi Adventista Egyház alapvető tanításait tartalmazza, ahogyan azokat a Bibliából megértettük. Ezeket bibliatudósok fogalmazták meg imádságos szívvel és a Szentlélek vezetésével, melyekről végül a világegyház legfőbb döntéshozó testülete (Generálkonferenciai Ülés – General Conference Session) dönt és fogad el.

Az Istenről szóló tanítás

Egy szerető és gondoskodó Istenben hiszünk, aki hatalmas és titokzatos, ugyanakkor közel van az emberhez. Egy Isten és három személy tökéletes egysége, mindent tud és örökkévaló…

Az emberről szóló tanítás

Az élő sejtektől a csillagokig, a DNS-től a távoli galaxisokig csodák vesznek körül bennünket, melyeket Isten teremtett. Az egykor tökéletes világ egyszer összetört, amely azóta hatalmas küzdelem színtere…

Az üdvösségről szóló tanítás

Isten nemcsak megalkotta az embert, nemcsak gondoskodik az életéről, de az összetört világot megváltotta, hogy újra tökéletes harmónia legyen a világban…

Az egyházról szóló tanítás

Jézus a követőit egy hatalmas küldetéssel bízta meg, amikor a mennybe ment: beszéljenek és mutassák be a világnak Isten szeretetét, és hirdessék visszajövetelének ígéretét. Az egyház léte erről a küldetésről szól…

A keresztényi életről szóló tanítás

Isten törvénye megmutatja, hogy életünk eltér attól a tökéletes állapottól, ahogyan megalkotta az embert. Hiszünk abban, hogy Isten szeretete átformálja az embert…

A végidei eseményekről szóló tanítás

Hiszünk abban, hogy Isten nem hagyja örökre szenvedni a világot. Jézus megígérte, hogy visszatér, megsemmisíti a gonoszságot és helyreállítja a bűn okozta pusztulást…