Hetednapi Adventista Egyház Központi Gyülekezet Kolozsvár
Postakert utca (Cuza Vodă), 12. szám |
"...mert házam imádság házának hivatik minden népek számára!" Ézsaiás 56:7