0205
Címlap

Cikkek

Megújulás Isten Igéje által

 

- Olvassuk el együtt a Bibliát! -

A Generál Konferencia hivatalos közleménye

Történelme folyamán a Hetednapi Adventista Egyház a Szentírásra alapozta létét. Az adventisták Bibliát olvasó, Bibliában hívő és hitüket a Bibliára alapozó emberek. A Hetednapi Adventista Egyház legfelsőbb vezetőségének kezdeményezésére a Megújulás és Reformációs Bizottság koordinálásában elindította a „Megújulás Isten Igéje által” elnevezésű programot, amelynek célja minden gyülekezeti tag lelki tapasztalatának megerősítése.
„A megújulás középpontjában Isten Igéjének tanulmányozása áll, amely egy életet megváltoztató tapasztalatot eredményez Jézus Krisztus által.” (Mark Finley, a Generál Konferencia evangelizációért felelős elnökhelyettese) „Semmi sem helyettesítheti az Istenre való odafigyelést, amikor az Ő Igéjén keresztül megszólít bennünket.” (Armando Miranda, a Generál Konferencia alelnöke) Az Ige tanulmányozásnak három összetevője van, amelyek elvezetnek minket a megújuláshoz:
1. .Az igazi megújulás alapja.
2. .Serkenti, előmozdítja és fenntartja az igazi megújulást.
3. .Megvéd a hamis megújulástól.
Semmi sem helyettesítheti az Istenre való odafigyelést, amikor az Ő Igéjén keresztül megszólít bennünket. Az Ige imádságos szívvel történő tanulmányozása a lelkierő elsődleges forrása. A kezdeményezés lényege Arra bátorítjuk az egyház tagjait, hogy naponta olvassanak el vagy hallgassanak meg egy fejezetet a Bibliából 2012. Április 17-étől, a Generál Konferencia Tavaszi Ülésének első napjától kezdődően.
Az olvasási terv azzal kezdődik, hogy Ted Wilson elnök testvér a divíziók elnökeivel közösen, párbeszédes formában elolvassák Mózes első könyve első fejezetét, és ugyancsak az elnök testvér fejezi be a kezdeményezést a Jelenések könyve 22. Fejezetének elolvasásával 2015-ben, a Generál Konferencia ülésszakán, a Texas állambeli San Antonio-ban.
Ez alatt az 1171 nap alatt – a 2012-es Tavaszi Üléstől kezdve egészen 2015. július 2-ig, a Generál Konferencia Ülésszakának kezdetéig – a résztevők átolvassák a Biblia 1189 fejezetét úgy, hogy mindennap elolvasnak egy fejezetet, a Generál Konferencia ideje alatt pedig naponta kettőt, így azok a milliók, akik részt vesznek ebben a kezdeményezésben, befejezik a Biblián végigvezető utazásukat. Továbbá, a Megújulás és Reformáció internetes lapján a Generál Konferencia Lelkészi Osztálya lehetővé teszi, hogy a résztvevők közzétegyék áhítatos gondolataikat. Egyek Isten Igéje által A „Megújulás Isten Igéje által” program nagyobb jelentőséggel bír majd egy-egy bibliai fejezet naponkénti elolvasásánál vagy meghallgatásánál. Az egész világegyház figyelmét Jézus Ige általi megismerésének szükségességére irányítja, és arra bátorítja a családokat, hogy együtt olvassák a Bibliát. Az olyan kultúrákban, ahol a Biblia nem elérhető mindenki számára, arra bátorítjuk a gyülekezetek presbitereit, hogy gyűjtsék össze a gyülekezetet, és olvassanak fel nekik a Bibliából. Ez egyszerű, gyakorlatias és megvalósítható.
A „Megújulás Isten Igéje által” az egész egyházat egyesítheti Isten Igéje körül és milliók életét változtathatja meg. Katalizátora lehet a Biblia komoly és rendszeres tanulmányozásának.
A „Megújulás Isten Igéje által” célja az, hogy bátorítson minden gyülekezeti tagot, engedjék meg a Szentléleknek, hogy átalakítsa az életüket, miközben naponta imádságos szívvel elmélkednek a Szentírás egy-egy fejezete fölött.
„Életem a porhoz tapad: eleveníts meg igéddel!” (Zsolt 119:25)
„Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.” (1Pt 1:23)
„És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége Igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.” (ApCsel 20:32)
„Semmi sem képes értelmünket jobban erősíteni, mint a Szentírás beható tanulmányozása. Nincs könyv, melynek tartalma olyan hathatósan emelné gondolatainkat, fejlesztené szellemi erőinket, mint a Biblia, mély és nemesítő igazságaival. Ha Isten Szavát úgy tanulmányoznánk, mint kellene, akkor magas fokú értelmet, lelki nemességet és jellemszilárdságot tapasztalhatnánk az emberek között, amilyet ma nagyon ritkán látunk” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2002, AK. 66. o.).
„Szeretnék megkérni minden gyülekezeti tagot, hogy csatlakozzon a Hetednapi Adventista Egyház világszéles családjához a Biblia fejezetenkénti, együttes elolvasásában, 2012. április 17-ével kezdődően egészen a 2015 nyarán tartandó Generál Konferencia ülésszakáig. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a Biblián végigvezető közös utazás mindnyájunkat közelebb fog vonni Jézushoz. Miközben imádságos szívvel elmélkedünk Isten Igéje fölött, mindnyájunk lelki tapasztalata megújul a mi Megváltónkkal, és örömmel várjuk közeli visszajövetelét.”

Ted N. C. Wilson

Órarend

 

Péntek 1900 - Istentisztelet-Live

Szombat 800 - Tanítók órája

Szombat 900 - Szombatiskola-Live

Szombat 1100 - Istentisztelet-Live

Szombat 1630 - Istentisztelet-Live

Kedd 1800 - Imaóra

Oldalainkat 59 vendég és 0 tag böngészi

Scroll Up